Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – www.linksmasispopierius.lt arba "Svetainė" ) ir www.linksmasispopierius.lt kliento (toliau – Jūs arba pirkėjas) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra Ana Belousova,  el. parduotuvės www.linksmasispopierius.lt įkūrėja ir savininkė, individualios veiklos pažymos Nr. 1177987, adresas Klaipėda, 93154, el. paštas [email protected].

1.3. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.4. Mes gerbiame visų savo el. parduotuvės www.linksmasispopierius.lt prekių pirkėjų bei visų www.linksmasispopierius.lt tinklalapio lankytojų, teisę į privatumą ir įsipareigojame užtikrinti pateiktų bei gautų asmens duomenų apsaugą.

1.5. E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.linksmasispopierius.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

1.6.  Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi svetainėje ir pirkdami prekes pažymi "varnelę", jog sutinka su www.linksmasispopierius.lt  privatumo politika. Su privatumo politika galima bet kada pakartotinai susipažinti Svetainėje paspaudus atitinkamą nuorodą.


2.  Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Svetainė www.linksmasispopierius.lt, siekdama užtikrinti sklandų paslaugų teikimą bei kokybišką aptarnavimą, vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

2.1.2.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

2.1.3.  Asmens duomenys nuolat atnaujinami

2.1.4.  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai

2.1.5.  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė

2.1.6.  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali

2.2.  Svetainė www.linksmasispopierius.lt  gerbia kiekvieno pirkėjo teisę į privatumą. Pirkėjo asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita www.linksmasispopierius.lt pirkimo formoje nurodoma informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1.  apdoroti Jūsų prekių užsakymus

2.2.2.  išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas-faktūras)

2.2.3.  spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu

2.2.4.  vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims (pvz., serverio paslaugos teikėjams bei pašto siuntas pristatančios bendrovėms), tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

3.3. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių interneto svetainių privatumo politikas.


4. Asmens duomenų saugojimas

4.1. Visais atvejais Jūsų asmens duomenis saugome ne ilgiau, nei būtina punkto 2.2 tikslams pasiekti.


5.  Asmens duomenų pateikimo taisyklės

5.1.  Pirkėjas pirkimo formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pirkimo formoje pirkėjas pateikia netikslius, melagingus arba klaidinančius duomenis, svetainė www.linksmasispopierius.lt turi teisę anuliuoti pikėjo užsakymą arba apriboti jo galimybes naudotis  www.linksmasispopierius.lt elektronine parduotuve. Pirkėjas taip pat sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

5.2. Elektroninė parduotuvė www.linksmasispopierius.lt nėra atsakinga už registracijos formose nurodytų asmens duomenų teisingumą ar bet kokią žalą, kilusią dėl pateiktų neteisingų asmens duomenų.


6. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

6.1.  Jeigu užsakymo vykdymo metu pasikeitė pirkėjo pirkimo formoje pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita elektroninės parduotuvės www.linksmasispopierius.lt pirkimo formoje nurodoma informacija), pirkėjas privalo nedelsiant pateikti atnaujintus asmens duomenis adresu: [email protected] arba telefonu: +370 67050575.


7. Slapukai (angl. cookies)

7.1. Mūsų interneto svetainėje naudojami slapukai. Tai mažos apimties duomenų failai, įrašomi į Jūsų kompiuterį, kurie padeda mums greičiau ir patikimiau pateikti turinį. Jums lankantis mūsų svetainėse ar jomis naudojantis, taip pat naudojantis mūsų paslaugomis, įrankiais ar pranešimų perdavimo kanalais, mes galime naudoti slapukus, padedančius mums geriau, greičiau ir patikimiau Jus aptarnauti, taip pat reklamos tikslais. Slapukų failai leidžia mums pažinti naudotojo preferencijas, o ne nustatyti, kas jis yra.

7.2. Paprastai slapukuose nėra saugoma jokia informacija, kuri galėtų tiesiogiai identifikuoti naudotojo tapatybę, tačiau Jūsų asmeninė informacija, kurią mes tvarkome, gali būti siejama su Jūsų naudojimusi kompiuteriu ar kitu įrenginiu, įskaitant naršymą interneto svetainėse ir kita slapukų pagalba gauta ir saugoma informacija.

7.3. Sutinkame su tuo, kad naudodamiesi mūsų elektorine parduotuve Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija.

7.4. Jūs turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.

7.5. Jūs galite bet kuriuo metu savo internetinės naršyklės parinktyse išjungti slapukų aptarnavimą, pakeisdamas apsaugos lygį iki visiško slapukų blokavimo.


8. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

8.1. Mūsų interneto svetainėje www.linksmasispopierius.lt  teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 18 metų asmenims. Jei pirkėjas yra jaunesnis nei 18 metų, jis gali pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

8.2. Pirkdami šioje elektroninėje parduotuvėje bei sutikdami su šia privatumo politika, jūs patvirtinate, kad esate vyresnis nei 18 metų asmuo. Jeigu esate jaunesnis nei 18 metų pirkėjas, sutikdamas su šia privatumo politika, patvirtinate, kad gavote tėvų ar globėjų sutikimą pirkti šioje parduotuvėje.


9. Privatumo politikos keitimas

9.1. Mes turime teisę vienašališkai iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką, apie tai pranešdami elektroninėje parduotuvėje.

9.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.


10. Privatumo politikos galiojimas

10.1. Ši Privatumo politika yra paskelbta ir galioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

10.2. Jeigu bet kuri Privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių Privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

10.3. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi.

10.4. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.


Jeigu turite klausimų, pasiūlymų , susijusių su privatumo politiką, parašykite mums – [email protected].

Krepšelis

Krepšelis tuščias.