Pirkimo - pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje www.linksmasispopierius.lt susijusios nuostatos.

1.2 Pardavėjas: Ana Belousova, Individualios veiklos Nr. 1177987, +370 67050575, [email protected]

1.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.

1.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".

1.5. Pirkti www.linksmasispopierius.lt parduotuvėje turi teisę tik Pirkėjai, kurie yra veiksnūs, pilnamečiai, arba asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, kurie turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas, juridiniai asmenys, ar visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes www.linksmasispopierius.lt .

1.6. Sutartis pradeda galioti, kai mes per 2 darbo dienas, gauname jūsų apmokėjimą už prekes ir galioja iki pilno prekių pateikimo.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, pataisyti ar papildyti taisykles. Taisyklių pakeitimas galioja tik tų užsakomų prekių atžvilgiu, kurie buvo pateikti po taisyklių pateikimo.


2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje www.linksmasispopierius.lt , pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.

2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais tik tuo atveju, kai Pirkėjas pats išreiškia tam sutikimą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus kai to reikalauja kompetentinga Valstybės institucija LR įstatymų numatytais atvejais arba atskiru rašytiniu Pirkėjo sutikimu.

2.6. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis yra taikoma pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Vyriausybės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.


3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.2 Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Linksmasis popierius" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.

3.2. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.

3.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.

3.4. Perkant skaitmeninį produktą, pirkėjas praranda teisę nutraukti prekių pirkimo sutartį (ir grąžinti skaitmenines prekes). Pinigai už skaitmeninį produktą nėra grąžinami.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.linksmasispopierius.lt sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.


4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.linksmasispopierius.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

4.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešus Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą jeigu Pirkėjas neapmoka už prekes per 1 d.d. nuo užsakymo pateikimo.

4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

4.7. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.

4.8. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.linksmasispopierius.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

4.9. Jei susidarius aplinkybėmis negalime išsiųsti užsakytos prekės įsipareigojame gražinti sumokėtus pinigus per 72 valandas.


5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Mes neprisiimame atsakomybės, jei dėl techninių priežasčių bus negalima užtikrinti nepertraukiamo Svetainės prieinamumo.

5.2. Užsakymai priimami tik naudojantis Internetine parduotuvėje www.linksmasispopierius.lt .

5.4. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais, įskaitant PVM.

5.5. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Siuntinys pradedamas ruošti tik gavus apmokėjimą už prekes.

5.6. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.


6. Prekių pristatymas.

6.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.3.1. Jeigu prekės yra vietoje, jos išsiunčiamos per 1-2 darbo dienas, nuo apmokėjimo gavimo. Jeigu prekių vietoje nėra ir jūsų apmokėjimą jau gavome, prekės išsiunčiamos iškart tik gavus iš spaustuves: paprasčiausiai gaminimas užtrunka 2-5 d.d.

6.7.2. Skaitmeninis produktas pristatomas tik atlikus mokėjimą: pirkėjas gauna nuorodą, iš kurios galima bus pasisiųsti skaitmeninį produktą. Atsisiuntimo nuoroda yra unikali ir galioja 7 dienas.

6.4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

6.5. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.

6.6. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.


7. Prekių kokybė, garantijos.

7.1. Visi internetinėje parduotuvėje naudojasi www.linksmasispopierius.lt parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

7.2. Prie kai kurių prekių parduotuvėje papildomai įdėtos veiklų (ir pačio kurto popieriaus) prototipai. Tokios nuotraukos yra pažymėtos teksto užrašų "Taip atrodė prototipas". Užsakant prekę, gausite būtent mūsų prekę, o ne prototipą.

7.3. Kai kurie popieriaus lapai dėl autorinių teisių išsaugojimo gali būti rodomos su vandens ženklu nuotraukose. Užsakytą prekę gausite be vandens ženklo.

7.4. Kai kurios prekės (popieriaus lapai) gali būti rodomos el. parduotuvėje su tekstu (veiklos paaiškinimais). Užsakytą prekę gausite be šio teksto.

7.5. Prekių spalva, priklausomai nuo Pirkėjo naudojamo monitoriaus, gali nežymiai skirtis.


8. Prekių grąžinimas

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo".

8.2. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo.

8.3. Norėdamas grąžinti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 7 (septynias) dienas nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

8.4. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.

8.5. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

8.6. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.

8.7. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą. Už pilną daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jei daiktas nėra pilnai sukomplektuotas ir tinkamai supakuotas, pinigai už prekę nėra grąžinami.

8.8. Grąžinant nekokybišką prekę, mes įsipareigojame priimti ją ir pakeisti analogiška preke. Tuo atveju, kai mes negalime suteikti analogiškos prekės, mes grąžiname už prekę sumokėtus pinigus.

8.9. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).

8.10. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta).

8.11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

8.12. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

8.13. Pinigai už skaitmenines prekes nėra grąžinamos.

8.14. Negalima grąžinti prekių, kurios buvo pagamintus pagal užsakymą, specialiai Pirkėjui.


9. Rinkodara ir informacija.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.linksmasispopierius.lt  gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.

9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.

9.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.

9.6 Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4 punkte nurodytomis sąlygomis.


10. Baigiamosios nuostatos

10.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško pardavėjo sutikimo draudžiamas. Visos teisės į  www.linksmasispopierius.lt  ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks www.linksmasispopierius.lt  esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško sekuvaiku.lt sutikimo.

10.2. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


Pradėjo galioti nuo: 2022-09-01

Krepšelis

Krepšelis tuščias.